Ja da var jeg kommet et stykke videre på layout og menystruktur på min nye webside, ser vel ut som blueprinten fungerer nå. Er vel åresvis med jobb igjen for å få på plass alt innhold, får vel bare ta dette innmellom som dagene måtte drive. Er jo også snart på tide å lage noe ny musikk ;)

1. Installer Norsk språkpakke. (laste ned på joomlainorge.no)
2. Sett opp innholds språk (content language) (språkkode Norsk bokmål nb-NO)
3. Sett opp toppnivå kategorier for hvert språk
4. Sett opp en meny for hvert språk. Husk å sette opp en "Main Menu" med et meny punkt som peker til hjem siden og sett til "språk alle"
5. Avpubliser meny modulen for "spåk alle" menyen (Language All)
6. Sette opp designmal for hvert språk
7. Sett opp språkvalg modul
8. Aktiver programtillegg "System - Språkfilter"